Isnin, 4 April 2011

Apakah Itu Tasawwuf Islam???

Apakah Itu Tasawwuf Islam???

Tasawwuf itu dapat ditakrifkan dengan pelbagai takrif yang mana boleh kita ringkaskan kesemua takrif itu dengan erti kata : ( Tasawwuf adalah penyucian diri daripada semua sifat tercela yakni sifat mazmumah & menghiasinya dengan semua sifat terpuci yakni sifat mahmudah ).


Penyucian & penghiasan ini bertujuan untuk menuju kepada peringkat paling dekat dengan Allah dan sampai kepadanya (yakni mengenaliNya dengan sebenar-benarnya & beribadat dengan sebaik-baiknya).


Tasawwuf adalah satu persediaan untuk membina seorang insan yang berkualiti, dan menghubungkan dirinya dengan Sang Pencipta dari setiap aspek pemikiran, percakapan, amalan, niat, dan pada setiap tempat ia berada pada seluruh kehidupannya.


Kita boleh meringkaskan lagi takrif di atas menjadi satu kalimah iaitu TAQWA yang berada pada peringkat yang paling tinggi dari segi jasmani dan rohani.


Takwa adalah satu pegangan, akhlak, ibadat kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dan interaksi sesama hamba dengan sebaik-baik akhlak. Tujuan inilah diturunkan wahyu kepada setiap Nabi dan di atas paksi inilah berlegar hak-hak kemanusiaan yang tinggi di dalam Islam.


Roh takwa pula ialah penyucian dan firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-A'la - ayat 14 : (Sesungguhnya berjayalah golongan yang suci) & di dalam surah As-Syam - ayat 9 : (Sesungguhnya telah beruntunglah orang yang menyucikan diri mereka).(Terjemahan daripada Abjadiah At-Tasawwuf - Arif Billah Syeikh Muhammad Zaki Ibrahim)

anda pelawat yang ke-

Pengikut